วัฒนธรรมประเพณีการเต้นรำไอริชและเพลงไอริช

ชาวไอริชนับว่าเป็นกลุ่มคนพื้นเมืองที่เป็นเชื้อสายดั้งเดิม ถูกปกครองและยึดประเทศโดยอังกฤษ นับหลายศตวรรษ ทำให้คนอังกฤษเดิมค่อนข้างจะเหยียดและดูถูกชาวไอริชมากพอสมควร แม้ว่าชาวไอริชโดยเนื้อแท้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นของตัวเอง มีเรื่องราวและความเป็นมาที่สวยงามไม่แพ้ชนชาติอังกฤษและยุโรปในเชื้อสายอื่น ๆ เลย ในช่วงศตวรรษที่ 17 การครอบครองโดยจักภพอังกฤษ ทำให้การดูถูกไอริชและดูถูกวัฒนธรรมไอริชมีอยู่ในคนอังกฤษ มีการห้ามคนอังกฤษฟังเพลงของชาวไอริช ห้ามเต้นรำในแบบไอริช แม้แต่ในกลุ่มชาวไอร์ริชเองก็ไม่สามารถเต้นรำรื่นเริงแบบไอริชในที่สาธารณะได้ พวกเขาเต้นรำแบบพื้นเมืองด้วยการแอบเต้นกันในบ้านเท่านั้น ฟังดูเป็นการกดขี่ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ผ่านมาอีก 1 ศตวรรษ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงบ้างในศตวรรษที่ 18 และมาจนถึงปี ค.ศ. 1920 ซึ่งประเทศไอร์แลนด์ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรแล้ว ชาวไอริชจึงมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจ มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่เป็นของตนแต่ดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ ในช่วงนั้นจึงได้มีการฟื้นฟูรูปแบบของการเต้นรำในแบบไอริชดั้งเดิมตามเมืองและหมู่บ้านต่าง ๆ มากขึ้น ตามบ้านขุนนางและเจ้านายถึงกับมีการเปิดโรงเรียนสอนการเต้นรำในแบบไอริชด้วย เมื่อถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในปี ค.ศ. 1890 มีการเปิดโรงเรียนสอนเต้นรำในแบบไอริชขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีการสอนภาษารวมถึงประเพณีวัฒนธรรมไอริชอย่างจริงจัง นอกจากนั้นเพลงในรูปแบบของไอริชแท้ หรือเพลงโฟลค์ไอริช ยังได้แพร่หลายมากขึ้น ยิ่งในปัจจุบัน นักดนตรีเชื้อสายไอริชไม่น้อยที่โด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เนื่องมาจากเอกลักษณ์กลิ่นไอดนตรีในแบบไอริชที่พวกเขานำมาผสมผสานลงไปในดนตรีสมัยใหม่ ลักษณะเพลงของชาวไอริชดั้งเดิม มีความคล้ายคลึงกันกับเพลงพื้นถิ่นของชาวสก็อตแลนด์ เนื่องจากมีอาณาเขตใกล้เคียงและมีการรับวัฒนธรรมต่อกันมาแต่ในอดีต บทเพลงไอริชจะมีสไตล์ที่เศร้าซึ้งแต่เปี่ยมไปด้วยการสัมผัสถึงธรรมชาติ ความอ่อนโยนที่ผสานกับความเข้มแข็ง ที่โดดเด่นที่สุดก็คือ บทเพลงไอริชแม้จะเน้นไปทางเพลงสไตล์บรรเลงแต่กลับทำให้รู้สึกมีพลังได้อย่างประหลาด นักดนตรีชาวไอริชที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก เช่น เอนย่า วงดนตรีสี่พี่น้องชื่อวง เดอะ […]

เพลงยอดนิยมของไอร์แลนด์

ประชากรประเทศไอร์แลนด์หรือชาวไอริช เป็นกลุ่มคนที่มีภาษาเป็นของตนเองได้แก่ภาษาในกลุ่มเกลิค เพลงดั้งเดิมพื้นเมืองของชาวไอร์แลนด์จึงได้ถูกถ่ายทอดส่วนใหญ่เป็นภาษาเกลิค แต่ในปัจจุบันเพลงส่วนใหญ่ก็มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า นอกจากเป็นเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังเนื่องมาจากประเทศไอร์แลนด์เป็นอาณานิคมของอังกฤษมานาน มีอาณาเขตติดต่อใกล้กันจึงรับวัฒนธรรมของอังกฤษมามาก รวมถึงภาษาด้วย เพลงของชาวไอริชที่เมื่อเอ่ยถึงชื่อก็ทำให้ชาวไอริชทุกคนคิดถึงบ้านเกิดและวัยเด็ก ไม่มีชาวไอริชคนไหนไม่รู้จักเพลงนี้ เพลงนี้มีชื่อว่า Great Famine แต่งขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1845 อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านไอร์แลนด์ ดังในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 เป็นต้นมา ที่มาของเพลงไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าใครแต่งและแต่งขึ้นเมื่อใด และยังเป็นเพลงที่มีแต่ทำนองไม่มีชื่อเพลงที่ขัดเจนด้วย ทว่าในประเทศไอร์แลนด์แต่ละถิ่น แต่ละบริเวณที่อยู่อาศัยเองก็มีเพลงเป็นเฉพาะของตนเองด้วย จะสังเกตได้ว่าเพลงใดที่เป็นเพลงของไอร์แลนด์พื้นบ้าน จะมีเครื่องดนตรีที่ชื่อเกนลิคและพิณ รวมถึงไวโอลินแทรกอยู่ ให้ความรู้สึกเศร้า เหงาลึกและเปี่ยมพลัง สัมผัสถึงธรรมชาติ มาถึงยุคปัจจุบัน ชาวไอริชเป็นอีกกลุ่มเชื้อชาติที่มีความรักในเสียงเพลงและเชื้อสายของคนไอริช มีพรสวรรค์อย่างมากในการร้องเพลง เพลงยอดนิยมมากมายในโลกนี้ เคยเป็นเพลงยอดนิยมของไอร์แลนด์ที่แต่งและขับร้องโดยศิลปินชาวไอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก่อน ก่อนที่จะข้ามเข้าไปดังยังเกาะอังกฤษและสู่ความดังและเป็นที่รู้จักของโลกนี้ เช่น เพลงในรูปแบบนิวเอทของ ศิลปินหญิง เอนย่า เพลงที่มีกลิ่นไอผสมผสานความเป็นป๊อปและไอริชโฟลค์อย่างผลงานของ วงดนตรี เดอะคอร์ วงดนตรีของพี่น้องชาวไอริช เช่นเพลง What can I do to make you love me […]