ประวัติ ต้นกำเนิดสก็อต

ปี่สก็อตเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่า ทว่ามีความพิเศษไปกว่าเครื่องเป่าอื่นๆ เพราะสามารถทำเสียงได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในขณะที่เครื่องเป่าอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ เครื่องเป่าอื่นๆ นั้นเมื่อผู้เป่าหายใจเอาลมเข้ามาในตัวอีกครั้งห้วงเสียงของตัวโน๊ตก็จะขาดหายไป ความลับของเสียงยาวนานที่ต่อเนื่องไพเราะโหยหวนของปี่นั้น มาจากถุงเก็บลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปี่สก็อตนั่นเอง เมื่อผู้เป่าเป่าลมเข้ามาในปี่ ลมเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้สำรองในถึงลม ทำให้เมื่อเป่าก็จะไม่ขาดห้วงแม้คนเป่าจะหยุดเพื่อหายใจ

หากจะกล่าวถึงต้นกำเนิดของปี่สก็อต อาจจะต้องแปลกใจถึงประวัติอันยาวนานของปี่ที่ไม่ได้อยู่ในดินแดนสก็อตแลนด์ปัจจุบัน หลักฐานของสก็อตมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยปฐมกาลในพระคัมภีร์ว่า มีปี่ลักษณะนี้อยู่เป็นดนตรีที่จักรพรรดิ เนบูคาเนสซาใช้เล่น ต่อมาในยุคอาณาจักรกรีกช่วง 400 ปี ก่อนคริสตกาลก็มีปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงเช่นกันเป็นการเป่าปี่ในกองทัพของอียิปต์ ต่อมาในศตวรรษที่ 1 จักรวรรดิโรมันกล่าวถึงปี่สก็อตอีกครั้งว่า เป็นชนป่าเถื่อนที่ใช้ในการบรรเลงก่อนการเริ่มสงครามสู้รบ บันทึกจากกษัตริย์เนโรผู้เผากรุงโรมก็กล่าวถึงปี่ที่นำมาใช้บรรเลงในช่วงเลาสังสรรค์ด้วย

แต่แล้วปี่สก็อตก็หายไปจากการบันทึกและหลักฐานใดๆ ทางประวัติศาสตร์ในช่วงยุคมืด ต่อเมื่อมีการกลับมากล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในยุคศตวรรษที่ 10-12 แต่โดยหลักฐานทั้งหมดนั้นไม่มีหลักฐานใดที่สามารถระบุแน่ชัดจนฟันธงได้ว่า ที่กล่าวถึงมาทั้งหมดเป็นปี่ที่ถูกนำมาสู่สก็อตแลนด์หรือแท้จริง จะถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่เองที่สก็อตแลนด์กันแน่ ช่วงต่อมาเมื่อผ่านยุคล่าอาณานิคมมา การผจญภัยของในสก็อตแลนด์ตื่นเต้นไม่แพ้เรื่องราวของมนุษย์ เพราะมีทั้งยุคที่ได้รับการยอมรับและนิยมเป็นอย่างดี และช่วงที่ต้องหลบซ่อมแอบเล่นเพื่อไม่ให้ถูกยึดและทำลายลง

ประเทศไทยเราได้รู้จักก็เมื่อปี่สก็อตเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนชาติสก็อตแลนด์ เป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของสก็อตแลนด์ในครั้งอยู่ในปกครองอังกฤษ ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี ค.ศ. 1921 รัชสมัยของ ร.6 ได้มีการสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจากประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ฝึกกองเสือป่าโดยส่งตัวแทนไปหัดเล่นปี่นี้จากทหารอังกฤษที่สถานทูต จนชำนาญและยังได้นำมาสอนแก่นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จนปัจจุบันก็มีการเรียนปี่กันในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้วย