วัฒนธรรมประเพณีการเต้นรำไอริชและเพลงไอริช

ชาวไอริชนับว่าเป็นกลุ่มคนพื้นเมืองที่เป็นเชื้อสายดั้งเดิม ถูกปกครองและยึดประเทศโดยอังกฤษ นับหลายศตวรรษ ทำให้คนอังกฤษเดิมค่อนข้างจะเหยียดและดูถูกชาวไอริชมากพอสมควร แม้ว่าชาวไอริชโดยเนื้อแท้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นของตัวเอง มีเรื่องราวและความเป็นมาที่สวยงามไม่แพ้ชนชาติอังกฤษและยุโรปในเชื้อสายอื่น ๆ เลย ในช่วงศตวรรษที่ 17 การครอบครองโดยจักภพอังกฤษ ทำให้การดูถูกไอริชและดูถูกวัฒนธรรมไอริชมีอยู่ในคนอังกฤษ มีการห้ามคนอังกฤษฟังเพลงของชาวไอริช ห้ามเต้นรำในแบบไอริช แม้แต่ในกลุ่มชาวไอร์ริชเองก็ไม่สามารถเต้นรำรื่นเริงแบบไอริชในที่สาธารณะได้ พวกเขาเต้นรำแบบพื้นเมืองด้วยการแอบเต้นกันในบ้านเท่านั้น ฟังดูเป็นการกดขี่ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ผ่านมาอีก 1 ศตวรรษ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงบ้างในศตวรรษที่ 18 และมาจนถึงปี ค.ศ. 1920 ซึ่งประเทศไอร์แลนด์ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรแล้ว ชาวไอริชจึงมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจ มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่เป็นของตนแต่ดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ ในช่วงนั้นจึงได้มีการฟื้นฟูรูปแบบของการเต้นรำในแบบไอริชดั้งเดิมตามเมืองและหมู่บ้านต่าง ๆ มากขึ้น ตามบ้านขุนนางและเจ้านายถึงกับมีการเปิดโรงเรียนสอนการเต้นรำในแบบไอริชด้วย

เมื่อถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในปี ค.ศ. 1890 มีการเปิดโรงเรียนสอนเต้นรำในแบบไอริชขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีการสอนภาษารวมถึงประเพณีวัฒนธรรมไอริชอย่างจริงจัง นอกจากนั้นเพลงในรูปแบบของไอริชแท้ หรือเพลงโฟลค์ไอริช ยังได้แพร่หลายมากขึ้น ยิ่งในปัจจุบัน นักดนตรีเชื้อสายไอริชไม่น้อยที่โด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เนื่องมาจากเอกลักษณ์กลิ่นไอดนตรีในแบบไอริชที่พวกเขานำมาผสมผสานลงไปในดนตรีสมัยใหม่ ลักษณะเพลงของชาวไอริชดั้งเดิม มีความคล้ายคลึงกันกับเพลงพื้นถิ่นของชาวสก็อตแลนด์ เนื่องจากมีอาณาเขตใกล้เคียงและมีการรับวัฒนธรรมต่อกันมาแต่ในอดีต บทเพลงไอริชจะมีสไตล์ที่เศร้าซึ้งแต่เปี่ยมไปด้วยการสัมผัสถึงธรรมชาติ ความอ่อนโยนที่ผสานกับความเข้มแข็ง ที่โดดเด่นที่สุดก็คือ บทเพลงไอริชแม้จะเน้นไปทางเพลงสไตล์บรรเลงแต่กลับทำให้รู้สึกมีพลังได้อย่างประหลาด นักดนตรีชาวไอริชที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก เช่น เอนย่า วงดนตรีสี่พี่น้องชื่อวง เดอะ คอร์ เป็นต้น พวกเขายังคงนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านไอริชมาผสมผสานในแนวเพลงและผลงานของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะหาใครเลียนแบบได้