เพลงยอดนิยมของไอร์แลนด์

ประชากรประเทศไอร์แลนด์หรือชาวไอริช เป็นกลุ่มคนที่มีภาษาเป็นของตนเองได้แก่ภาษาในกลุ่มเกลิค เพลงดั้งเดิมพื้นเมืองของชาวไอร์แลนด์จึงได้ถูกถ่ายทอดส่วนใหญ่เป็นภาษาเกลิค แต่ในปัจจุบันเพลงส่วนใหญ่ก็มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า นอกจากเป็นเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังเนื่องมาจากประเทศไอร์แลนด์เป็นอาณานิคมของอังกฤษมานาน มีอาณาเขตติดต่อใกล้กันจึงรับวัฒนธรรมของอังกฤษมามาก รวมถึงภาษาด้วย เพลงของชาวไอริชที่เมื่อเอ่ยถึงชื่อก็ทำให้ชาวไอริชทุกคนคิดถึงบ้านเกิดและวัยเด็ก ไม่มีชาวไอริชคนไหนไม่รู้จักเพลงนี้ เพลงนี้มีชื่อว่า Great Famine แต่งขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1845 อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านไอร์แลนด์ ดังในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 เป็นต้นมา ที่มาของเพลงไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าใครแต่งและแต่งขึ้นเมื่อใด และยังเป็นเพลงที่มีแต่ทำนองไม่มีชื่อเพลงที่ขัดเจนด้วย ทว่าในประเทศไอร์แลนด์แต่ละถิ่น แต่ละบริเวณที่อยู่อาศัยเองก็มีเพลงเป็นเฉพาะของตนเองด้วย จะสังเกตได้ว่าเพลงใดที่เป็นเพลงของไอร์แลนด์พื้นบ้าน จะมีเครื่องดนตรีที่ชื่อเกนลิคและพิณ รวมถึงไวโอลินแทรกอยู่ ให้ความรู้สึกเศร้า เหงาลึกและเปี่ยมพลัง สัมผัสถึงธรรมชาติ

มาถึงยุคปัจจุบัน ชาวไอริชเป็นอีกกลุ่มเชื้อชาติที่มีความรักในเสียงเพลงและเชื้อสายของคนไอริช มีพรสวรรค์อย่างมากในการร้องเพลง เพลงยอดนิยมมากมายในโลกนี้ เคยเป็นเพลงยอดนิยมของไอร์แลนด์ที่แต่งและขับร้องโดยศิลปินชาวไอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก่อน ก่อนที่จะข้ามเข้าไปดังยังเกาะอังกฤษและสู่ความดังและเป็นที่รู้จักของโลกนี้ เช่น เพลงในรูปแบบนิวเอทของ ศิลปินหญิง เอนย่า เพลงที่มีกลิ่นไอผสมผสานความเป็นป๊อปและไอริชโฟลค์อย่างผลงานของ วงดนตรี เดอะคอร์ วงดนตรีของพี่น้องชาวไอริช เช่นเพลง What can I do to make you love me เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวงดนตรีชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นบอยแบนด์ชาวไอริช ชื่อวงว่า U2 กับเพลงฮิตอย่าง No line on the horizon เป็นต้น ความนิยมในเพลงยอดนิยมของไอร์แลนด์มาจากเอกลักษณ์ในสไตล์ดนตรีของไอร์แลนด์ และยังมาจากเครื่องดนตรีที่ใช้เลนประกอบกับเสียงร้องของชาวไอริชที่ไม่เหมือนใคร แม้จะเป็นนักร้องไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตาม จะยังรักและต้องการเสพบทเพลงอันโด่งดังของไอแลนด์ และนักร้องนักดนตรีผู้มีพรสวรรค์ชาวไอร์แลนด์ไปอีกตราบนานเท่านาน และพวกเขาเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณแห่งบทเพลง จึงได้รังสรรค์เพลงยอดนิยมสไตล์ไอริชมาเป็นของกำนัลแด่โลก