ประวัติดนตรี Irish folk song

โลกแห่งดนตรีเป็นโลกอิสระที่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาได้อย่างเสรี ทุกชนชาติเองต่างก็ต้องมีดนตรีที่สร้างเอกลักษณ์