เพลง เอารานนาวีอัน เพลงชาติของไอร์แลนด์

เพลงชาตินับว่าเป็นเพลงที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศตัวเอง ส่วนใหญ่แล้วเพลงชาติจะทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชาติของตัวเอง บอกเล่าความเป็นตัวเอง รวมถึงความภาคภูมิใจของคนในชาตินั้นอีกด้วย Continue reading เพลง เอารานนาวีอัน เพลงชาติของไอร์แลนด์