ประวัติของ Sigur Ros

Sigur Ros คือ วงดนตรี Rock จากประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี 1994 ผู้ฟังชาวไอซ์แลนด์ รู้จักจากเสียงอันไพเราะของพวกเขา โดยเพลงของวงของพวกเขา ประกอบด้วยองค์ประกอบความงามอันเป็นแบบดั้งเดิม Continue reading ประวัติของ Sigur Ros