เพลงพื้นเมืองของตรินิแดด คาลิปโซ ที่ไม่เหมือนใคร

การร้องเพลงและการละเล่นที่เรียกกันว่าเพลงคาลิปโซ่ เป็นรูปแบบของเพลงและการละเล่นที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบกันไปทั่วโลก แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าต้นกำเนิดของคาลิปโชซ่นั้นอบยู่ที่ประเทศเล็ก ๆ เป็นหมู่เกาะในแถบทะเลแคริเบียน คือประเทศ ตรินิแดด แต่ทว่าเมื่อใดที่คนได้ยินเพลงและการละเล่นในแบบคาลิปโซ่ ย่อมจะนึกถึงทะเลและชายหาดซึ่งนี่ก็เป็นการบอกเค้าของที่มาเพลงคาลิปโซ่

นับได้ว่าเป็นการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศตรินิแดด (ตรินิแดดและโตเบโก) ถ้าจะเปรียบการละเล่นเพลงให้เห็นภาพชัดเจนก็คงเปรียบได้กับเพลงลำตัดหรือเพลงฉ่อยบ้านเรา ที่มีการตอบโต้กันไปมาในเนื้อหาที่เอาชนะกันด้วยคารมไม่ต่างกัน ดังนั้นผู้ที่จะร้องเพลงได้จะต้องมีความชำนาญและมีคุณสมบัติ ความสามารถพิเศษที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าคนทั่วไปทีเดียว

เพลงคาลิปโซ่มีต้นกำเนิดตามหลักฐานที่พอประมวลได้ว่า ในช่วงปี ค.ศ. 1898 ในเทศกาลคานิวัลได้มีการร้องเพลงขึ้นเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเล่าประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งชาวอาฟริกันอพยพเข้ามายังดินแดนตรินิแดดแห่งนี้ เมื่อนำมาผสมผสานกันทางวัฒนธรรมนานเข้าก็จึงเกิดเป็นรูปแบบของเพลง สมัยก่อนนั้นมีนักร้องเพลงที่เป็นคนมีไหวพริบ การร้องจะเป็นการแต่งเนื้อเพลงสด ๆ และร้องโต้ตอบเชือดเฉือนกันไปมาระหว่างสองฝ่าย ในช่วงแรก ๆ นั้นนักร้องมันจะเป็นชาวสีผิวหรือชาวอาฟริกันที่อพยพมาอยู่ในตรินิแดดส่วนใหญ่ ความสามารถพิเศษของนักร้องคือ จะต้องเป็นคนรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ หูไวตาไวและมีอารมณ์ขัน ฉลาดมีไหวพริบที่ดี ในปัจจุบันนักร้องยังคงมีอยู่ แต่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นคนสีผิวในตรินิแดดเท่านั้น แต่มาจากคนทุกเชื้อสาย ทุกรูปแบบในตรินิแดด เพลงในยุคต่อ มาเป็นการร้องเพื่อเสียดสีสังคม กลุ่มชนชั้นและนักปกครองการเมือง เป็นการระบายสิ่งที่อัดอยู่ภายในต่อชนชั้นปกครองที่ไม่ยุติธรรม ทว่าปัจจุบันเนื้อหาของเพลงได้ถูกทำให้เป็นไปในด้านที่สวยงามและด้านดีมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนยังตรินิแดด ในปัจจุบันจะได้รับประสบการณ์และความประทับใจในเพลงคาลิปโซ่ กับเสียงเพลงที่มีชีวิตชีวาให้จังหวะด้วยกลองเหล็กที่เร้าใจ