ประวัติของ Sigur Ros

Sigur Ros คือ วงดนตรี Rock จากประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี 1994 ผู้ฟังชาวไอซ์แลนด์ รู้จักจากเสียงอันไพเราะของพวกเขา โดยเพลงของวงของพวกเขา ประกอบด้วยองค์ประกอบความงามอันเป็นแบบดั้งเดิม Continue reading ประวัติของ Sigur Ros

เพลง เอารานนาวีอัน เพลงชาติของไอร์แลนด์

เพลงชาตินับว่าเป็นเพลงที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศตัวเอง ส่วนใหญ่แล้วเพลงชาติจะทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชาติของตัวเอง บอกเล่าความเป็นตัวเอง รวมถึงความภาคภูมิใจของคนในชาตินั้นอีกด้วย Continue reading เพลง เอารานนาวีอัน เพลงชาติของไอร์แลนด์